PROJECTE COOP’ART

Projecte Coop’art

Descripció

El sector de l’artesania artística es composa principalment de petites unitats que donen feina a pocs o cap empleat. Aquestes empreses, econòmicament fràgils, aporten un fort valor afegit a les seves produccions, gràcies a un saber fer específic i tradicional. Així, participen plenament en la identitat cultural i patrimonial del territori, en concret reforçant el seu atractiu turístic.

El repte de COOP’ART és fer que el territori del projecte sigui més atractiu gràcies a una oferta qualitativa i diversificada d’oficis que suposa la força econòmica de les empreses, la creativitat, el dinamisme i la promoció col·lectiva de l’artesania artística.
L’objectiu general del projecte és, doncs, millorar el potencial artístic i econòmic de l’artesania artística per desenvolupar el patrimoni cultural i l’atractiu turístic de l’àrea del projecte. Per aconseguir aquest objectiu, els socis de banda i banda de la frontera definiran i implementaran una estratègia global i compartida per donar suport a les empreses artesanals cap a la innovació, la qualificació i la millora de les seves produccions en un mercat de turisme sostenible.

Aquest projecte es dirigeix ​​principalment a artesans i empreses artesanes dels sectors de ceràmica i fang, llana, tèxtil, fusta, vidre i vitralls, joies i metalls. Els resultats esperats es traduiran en una ruta turística transfronterera.

Reptes

Dans le territoire du projet les métiers d’art profitent du flux touristique estival. Cette saisonnalité impacte les revenus des entreprises positionnées sur le marché touristique.

A la zona del projecte, l’artesania artística es beneficia del flux turístic d’estiu. Aquesta estacionalitat afecta els ingressos de les empreses situades al mercat turístic.

Repte 1: Mantenir l’activitat econòmica, la rendibilitat empresarial mitjançant una oferta sostenible d’artesania, un vincle fort entre l’artesania artistica i el turisme, la cultura i l’economia local.

Repte 2: Assegurar la sostenibilitat de les empreses de la zona i la identitat i el saber fer centenari. Promocionar la seva transmissió.

Repte 3: Desenvolupar la dinàmica creativa de les empreses mitjançant el disseny, la seva competitivitat al mercat de l’artesania de l’art i el turisme, combinant el patrimoni, la modernitat i la qualitat en les produccions.

Repte 4: Millorar la capacitat de producció, facilitar l’enllaç entre artesà i client, cercar nous canals de venda, impulsar la comercialització.

 

El projecte COOP’ART ofereix a les empreses suport per al desenvolupament global (econòmic, comercial, creatiu) i estructuració de xarxes per convertir-se en actors del atractiu turístic de l’àrea del projecte.

Objectius específics

 • Realitzar un diagnòstic destinat a millorar, compartir i valoritzar el coneixement del patrimoni cultural immaterial comú i el seu potencial econòmic.
 • Disposar  d’una estratègia per a la creació de productes turístics transfronterers per a la millora del turisme cultural sostenible basat en els oficis artístics.
  Mantenir i desenvolupar l’activitat econòmica i turística a la zona, per perpetuar i transmetre els coneixements específics i tradicionals.

El projecte COOP’ART permetrà als socis treballar conjuntament en objectius compartits: preservar i sostenir el patrimoni artesanal, donar suport a l’activitat artesanal i econòmica, innovar amb nous productes.

Programa POCTEFA

COOP’ART respon als reptes
territorials del programa POCTEFA :

 • Eix estratègic 3 : Promoure la protecció, millora i ús sostenible dels recursos locals.
 • Prioritat d’inversió 6c : Conservar, protegir, promoure
  i desenvolupar el patrimoni natural i cultural.
 • Objectiu específic: Promoure el patrimoni natural i cultural
  a través d’enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible.

 

Com contribueix el projecte a les estratègies i polítiques europees?

 1. El territori del projecte COOP’ART (zona experimental)
  es caracteritza per una riquesa mútua del patrimoni cultural immaterial i un fort atractiu turístic.
 2. La importància econòmica dels sectors artesanal i turístic està estretament relacionada amb l’existència d’un patrimoni històric
  i cultural vernacle i identitari.
 3. El projecte COOP’ART donarà suport al desenvolupament econòmic
  del territori del projecte, el desenvolupament de nous mercats
 4. El projecte COOP’ART promourà el desenvolupament de partenariats d’operacions per a la preservació,
  millora i sostenibilitat del patrimoni cultural (saber-fer) de la zona.
 5. Contribució a les estratègies polítiques europees mitjançant :
  • Accions conjuntes de coneixement, valorització i desenvolupament del potencial econòmic del patrimoni cultural,
  • La creació d’un itinerari cultural europeu temàtic i transfronterer,
  • L’estructuració d’una xarxa d’actors econòmics i culturals,
  • L’establiment d’actuacions conjuntes d’educació i consciència del saber fer,
  • La coordinació dels Dies Europeus de l’Artesania artística (1er esdeveniment europeu dedicat a l’artesania d’art).
  • En resposta al programa Europa 2020, el manteniment i la creació d’oportunitats laborals relacionades amb el sector artesanal.

Socis

Líder:


Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée és un establiment públic administratiu de l’Estat. Representa l’artesanat regional i coordina el desenvolupament econòmic i les activitats de formació professional per a empreses artesanes. Creat el 31 de març de 2016, CRMA Occitanie / Pyrénées-Méditerranée va néixer a partir de la fusió de les dues CRMA de les antigues regions. Reuneix en una sola xarxa regional les 13 cambres departamentals.

http://www.crma-occitanie.fr/fr/
http://www.metiersdart-occitanie.com/

Socis :

Association des Chambres de Métiers des Pyrénées (CMA Pyrénées)

Servei de muntanya de les Chambres de Métiers del Massís dels Pirineus.

http://www.artisanatpyrenees.fr/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège (CMA 09)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège (CMA 09) és una institució pública dirigida per artesans elegits. El seu objectiu és representar els interessos generals del sector artesanal davant les autoritats públiques. Defensa, representa i desenvolupa i promou el desenvolupament del sector artesanal del departament.

http://www.cm-ariege.fr/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne (CMA 31)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Garonne (CMA 31) és una institució pública dirigida per artesans elegits. El seu objectiu és representar els interessos generals del sector artesanal davant les autoritats públiques. Defensa, representa i promou el desenvolupament del sector artesanal del departament.

https://www.cm-toulouse.fr/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées (CMA 65)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Pyrénées (CMA 65) és una institució pública dirigida per artesans elegits. El seu objectiu és representar els interessos generals del sector artesanal davant les autoritats públiques. Defensa, representa i promou el desenvolupament del sector artesanal del departament.

http://www.cma65.fr/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales (CMA 66)

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Orientales (CMA 66) és una institució pública dirigida per artesans elegits. El seu objectiu és representar els interessos generals del sector artesanal davant les autoritats públiques. Defensa, representa i promou el desenvolupament del sector artesanal del departament.

https://www.cma66.fr/

Mairie de Martres-Tolosane

Martres-Tolosane és un autèntic aparador de l’artesania. Des del 2001, el Saló de les Arts i del Foc organitzat cada any al voltant del Toussaint acull un centenar de creadors. Avui, el Grand Presbytère, un espai expositiu d’art i artesania contemporània, potencia aquest coneixement i fomenta l’accés a la cultura a les zones rurals al llarg de l’any.

http://www.mairie-martres-tolosane.fr/fr/index.html

Terracotta Museu

El Museu Terracota té com a objectiu preservar i difondre el patrimoni científic, tècnic i industrial de la ceràmica bisbalenca, per donar a conèixer el procés d’industrialització que s’ha produït en el seu marc, per promoure el coneixement de les ciències i tècniques actuals i que estructura la museologia científica i tècnica referent a l’aspecte industrialitzat que s’explica. Atès que la ceràmica segueix sent una activitat econòmica molt important a la ciutat, el Terracotta Museu també vol ser-ne un promotor i el seu millor aparador.

http://www.terracottamuseu.cat/

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm és un municipi de la província de Girona, Catalunya, comarca de la Selva. Tradicionalment, aquest municipi  ha comptat amb artesania de la fusta.

https://www.santhilari.cat/

Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva aglutina 26 municipis. El Consell Comarcal ofereix serveis als ciutadans, empreses i municipis de la comarca pel que fa al desenvolupament local (ocupació, negocis, innovació, turisme), medi ambient (residus, sanejament, energia, habitatge, planificació urbana), ciutadania (educació) , cultura, esports, serveis socials, etc.), etc.

https://www.selva.cat/portal/

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

La Bisbal és una localitat de la comarca del Baix Empordà, a la província de Girona, a Catalunya. L’origen de l’activitat ceràmica data de l’any 1511 i coincideix amb l’artesania més emblemàtica de la ciutat. L’artesania de la ceràmica continua essent activa amb molts artesans i artesanes i amb un comerç especialitzat en ceràmica i decoració.

http://www.labisbal.cat/

Associació Obrador Xisqueta

Associació Obrador Xisqueta és una organització sense ànim de lucre situada al Pallars Sobirà (Alt Pirineu). L’associació porta a terme un projecte d’economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just per la llana de l’ovella Xisqueta.

http://www.xisqueta.cat/fr/

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és la institució de govern local de la província de Barcelona. Es tracta de 311 municipis en xarxa (el 24% de la superfície total de Catalunya i el 74,4% de la població total ,més de cinc milions i mig de persones).

https://www.diba.cat/es/web/comerc

Actíva Prospect

Actíva Prospect, empresa que presta  serveis d’assessorament i assistència tècnica per al disseny i implementació de polítiques i projectes en l’àmbit econòmic i social per a organitzacions dels sectors públic i privat.

https://activaprospect.cat/

Socis associats:

Institut National des Métiers d’Art (INMA)

Opérateur de l’État, l’Institut National des Métiers d’Art mène une mission d’intérêt général au service des métiers d’art. Interface entre l’Etat, les collectivités territoriales et les professionnels; acteur de la recherche développement pour l’avenir des métiers d’art; animateur de réseau;

https://www.institut-metiersdart.org/

Chambre de Métiers et de l’Artisanat France (CMA France)

Tête de réseau nationale des CMA. Le partenaire participera à la promotion générale du projet et à la dissémination des résultats auprès des chambres de métiers de France et des associations professionnelles nationales via son site internet et sa lettre hebdomadaire ainsi qu’avec les partenaires européens.

https://apcma.fr/

Ateliers d’Art de France (AAF)

Principal syndicat de représentation des Métiers d’art en France. Le partenaire participera à la sensibilisation des entreprises adhérentes grâce à son site internet, ses newsletters en complément des actions conduites par le chef de file. il assurera une veille documentaire, la dissémination du projet auprès des partenaires nationaux et internationaux.

https://www.ateliersdart.com/