Coop’Art

COOP’ART és un programa europeu que vol promoure els professionals de l’artesania artística a banda i banda de la frontera franco-catalana, i els  seu objectiu és valoritzar el territori i el saber-fer.

Entre 2018 i 2020 COOP’ART participarà a la millora del potencial artístic i econòmic de l’artesania artística pel desenvolupament del patrimoni cultural i l’atractiu turístic del territori. Es proposaran diferents eixos:

  • Formació pràctica amb professionals del disseny i estratègia digital pel desenvolupament de nous productes/produccions adaptades als mercats turístics.
  • Reunions amb socis culturals i turístics per donar suport a la implementació d’una estratègia de valorització global del saber -fer de les empreses artesanes.

  • Participació col·lectiva a fires i esdeveniments a Occitània i Catalunya.